Export Dinamic in Excel dintr-un formular .Net


    Ce inseamna asta?

    Un formular care prin anumiti parametri (un Combo conectat la o baza de date si un Buton) poate scrie un rand in Excel. De fiecare data cand se apasa Buton-ul, se adauga o alta linie in functie de valoarea selectata in Combo. 

    Fisierul se salveaza pe zile, daca s-a depasit ziua curenta se creaza un alt document si o ia de la inceput.

   Pentru a nu incarca aplicatia cu mult cod pentru formatarea fisierului Excel, am recurs la varianta de a crea un Template si il apelez din cod. Template-ul se creaza realizand fisierul Excel in formatul dorit si salvat template (.xlt)

Demo

 
  
Code Snippet

Codul este cat de cat comentat, sper sa intelegeti.

 1. Try
 2.             Dim connexiune As New OleDb.OleDbConnection
 3.             ‘conexiunea cu baza de date
 4.             connexiune.ConnectionString = „Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=D:\Certificate Distrugere\Certificare distrugere.mdb”
 5.             ‘se declara o comanda
 6.             Dim comand As New OleDb.OleDbCommand()
 7.             Dim reader As OleDb.OleDbDataReader
 8.  
 9.             connexiune.Open()
 10.             comand.CommandText = „SELECT CD_clienti_auto.*, CD_voucher_radiere.*” & _
 11.             „FROM CD_clienti_auto INNER JOIN CD_voucher_radiere ON CD_clienti_auto.NrCrt = CD_voucher_radiere.NrCrt ” & _
 12.             „WHERE CD_clienti_auto.NrCrt =” & cmbnume.SelectedValue & „;”
 13.  
 14.             comand.Connection = connexiune
 15.  
 16.             Dim excel_app As Excel.Application
 17.             ‘Dim wkbook As Excel.Workbook
 18.             ‘ Dim wksheet As Excel.Worksheet
 19.  
 20.  
 21.             ‘se declara linia in excel
 22.             Dim row As Integer
 23.  
 24.  
 25.  
 26.             ‘”D:\Certificate Distrugere\lista.xlt „)
 27.  
 28.             excel_app = CreateObject(„Excel.Application”)
 29.             excel_app.Visible = False
 30.  
 31.             ‘declararea path =ului catre fisierul template din pc
 32.             Dim strfile As String
 33.             strfile = „D:\Certificate Distrugere\Certificate Distrugere\” & Format(Now, „short date”).ToString & „.xls”
 34.  
 35.             ‘Incepe citirea din baza de date
 36.             reader = comand.ExecuteReader
 37.  
 38.             If reader.Read = True Then
 39.  
 40.                 ‘fisierul se salveaza pe zile. Daca trece ziua, se creaza alt fisier
 41.                 ‘verifica faca exista fisierul salvat, se adauga o linie noua
 42.  
 43.                 If File.Exists(strfile) Then
 44.                     ‘se deschide fisierul
 45.                     excel_app.Workbooks.Add(strfile)
 46.                     ‘se face insert in excel
 47.                     ‘MessageBox.Show(reader.Item(„CD_clienti_auto.Numeprenume”) & ”  sau ” & reader.Item(„numeprenume”))
 48.                     With excel_app
 49.                         row = .Range(„A65536”).End(Excel.XlDirection.xlUp).Row
 50.  
 51.                         row = row + 1
 52.                         .Range(„A” & Format$(row)).Select()
 53.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„CD_clienti_auto.NrCrt”)
 54.                         .Range(„B” & Format$(row)).Select()
 55.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„Numeprenume”)
 56.                         .Range(„C” & Format$(row)).Select()
 57.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„cnp”)
 58.                         .Range(„D” & Format$(row)).Select()
 59.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„telfixmob”)
 60.                         .Range(„E” & Format$(row)).Select()
 61.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„email”)
 62.                         .Range(„F” & Format$(row)).Select()
 63.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„categorie”)
 64.                         .Range(„G” & Format$(row)).Select()
 65.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„marca”)
 66.                         .Range(„H” & Format$(row)).Select()
 67.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„tip”)
 68.                         .Range(„I” & Format$(row)).Select()
 69.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„an_fabricatie”)
 70.                         .Range(„J” & Format$(row)).Select()
 71.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„an_prima_inmatriculare”)
 72.                         .Range(„K” & Format$(row)).Select()
 73.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„ult_nr_inmatriculare”)
 74.                         .Range(„L” & Format$(row)).Select()
 75.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„nr_identificare”)
 76.                         .Range(„M” & Format$(row)).Select()
 77.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„serie_motor”)
 78.                         .Range(„N” & Format$(row)).Select()
 79.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„capacitate_cilindrica”)
 80.                         .Range(„O” & Format$(row)).Select()
 81.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„greutate”)
 82.                         .Range(„P” & Format$(row)).Select()
 83.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„nr_seria_cert_inmatriculare”)
 84.                         .Range(„Q” & Format$(row)).Select()
 85.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„nr_seria”)
 86.                         .Range(„R” & Format$(row)).Select()
 87.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„CD_clienti_auto.nrcrt”)
 88.                         .Range(„S” & Format$(row)).Select()
 89.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„dataprocesverb”)
 90.                         .Range(„T” & Format$(row)).Select()
 91.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„nremitentatfisc”)
 92.                         .Range(„U” & Format$(row)).Select()
 93.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„emitentatfisc”)
 94.                         .Range(„V” & Format$(row)).Select()
 95.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„serie_ticket_valoric”)
 96.                         .Range(„W” & Format$(row)).Select()
 97.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„nr_ticket_valoric”)
 98.                         .Range(„X” & Format$(row)).Select()
 99.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = „Onu Vasile”
 100.                         .Range(„Y” & Format$(row)).Select()
 101.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = Format(Now, „short date”).ToString
 102.  
 103.  
 104.                         ”se opresc alertele, se salveaza
 105.                         .Application.DisplayAlerts = False
 106.                         .ActiveWorkbook.SaveAs(strfile)
 107.  
 108.                     End With
 109.                     ‘MsgBox(„FLAG1”)
 110.  
 111.  
 112.                     ‘daca fisierul nu exista in ziua curenta, se creaza un nou fisier si se adauga o noua linie
 113.                     ‘linia se adauga dintr-un template si se salveaza in locatia specificata
 114.                 Else
 115.                     ‘ Create a new spreadsheet.
 116.                     excel_app.Workbooks.Add(„D:\Certificate Distrugere\lista.xlt”)
 117.                     ‘MessageBox.Show(reader.Item(„Numeprenume”))
 118.  
 119.                     ‘ Insert data into Excel.
 120.                     With excel_app
 121.  
 122.                         row = .Range(„A65536”).End(Excel.XlDirection.xlUp).Row
 123.  
 124.                         ‘.Columns(„A:A”).ColumnWidth = 35
 125.  
 126.                         ‘.Columns(„B:B”).ColumnWidth = 13
 127.                         row = row + 1
 128.                         .Range(„A” & Format$(row)).Select()
 129.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„CD_clienti_auto.NrCrt”)
 130.                         .Range(„B” & Format$(row)).Select()
 131.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„Numeprenume”)
 132.                         .Range(„C” & Format$(row)).Select()
 133.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„cnp”)
 134.                         .Range(„D” & Format$(row)).Select()
 135.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„telfixmob”)
 136.                         .Range(„E” & Format$(row)).Select()
 137.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„email”)
 138.                         .Range(„F” & Format$(row)).Select()
 139.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„categorie”)
 140.                         .Range(„G” & Format$(row)).Select()
 141.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„marca”)
 142.                         .Range(„H” & Format$(row)).Select()
 143.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„tip”)
 144.                         .Range(„I” & Format$(row)).Select()
 145.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„an_fabricatie”)
 146.                         .Range(„J” & Format$(row)).Select()
 147.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„an_prima_inmatriculare”)
 148.                         .Range(„K” & Format$(row)).Select()
 149.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„ult_nr_inmatriculare”)
 150.                         .Range(„L” & Format$(row)).Select()
 151.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„nr_identificare”)
 152.                         .Range(„M” & Format$(row)).Select()
 153.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„serie_motor”)
 154.                         .Range(„N” & Format$(row)).Select()
 155.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„capacitate_cilindrica”)
 156.                         .Range(„O” & Format$(row)).Select()
 157.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„greutate”)
 158.                         .Range(„P” & Format$(row)).Select()
 159.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„nr_seria_cert_inmatriculare”)
 160.                         .Range(„Q” & Format$(row)).Select()
 161.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„nr_seria”)
 162.                         .Range(„R” & Format$(row)).Select()
 163.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„CD_clienti_auto.nrcrt”)
 164.                         .Range(„S” & Format$(row)).Select()
 165.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„dataprocesverb”)
 166.                         .Range(„T” & Format$(row)).Select()
 167.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„nremitentatfisc”)
 168.                         .Range(„U” & Format$(row)).Select()
 169.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„emitentatfisc”)
 170.                         .Range(„V” & Format$(row)).Select()
 171.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„serie_ticket_valoric”)
 172.                         .Range(„W” & Format$(row)).Select()
 173.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„nr_ticket_valoric”)
 174.                         .Range(„X” & Format$(row)).Select()
 175.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = „Onu Vasile”
 176.                         .Range(„Y” & Format$(row)).Select()
 177.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = Format(Now, „short date”).ToString
 178.  
 179.                         ‘MsgBox(„FLAG2”)
 180.                         ‘ Save the results.
 181.  
 182.                         ‘se salveaza in path general
 183.                         .ActiveWorkbook.SaveAs(strfile)
 184.                     End With
 185.  
 186.  
 187.                 End If
 188.  
 189.                 ‘ Close the workbook
 190.                 excel_app.ActiveWorkbook.Close()
 191.  
 192.                 ‘ Close Excel.
 193.                 excel_app.Quit()
 194.                 ‘ excel_app = Nothing
 195.  
 196.  
 197.  
 198.             End If
 199.  
 200.             reader.Close()
 201.  
 202.  
 203.             connexiune.Close()
 204.             MessageBox.Show(„S-a realizat cu succes exportul!”, „Success”, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 205.  
 206.             ‘MsgBox(„Ok”)
 207.  
 208.         Catch except As Exception
 209.  
 210.             MessageBox.Show(„Probleme la export in Excel. Este ceva important, contacteaza de urgenta Administratorul ” & except.Message, „Eroare”, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
 211.  
 212.  
 213.         End Try

 

PS: Codul mai poate fi optimizat, dar cand l-am creat eram focusat pe rezultate, nu pe performanta.

Anunțuri