Fix Registry in Windows XP


Mai exact, daca va loviti de problema faimosului ecran albastru de la Microsoft cu eroare de genul:

 • nu poate citi registry
 • Registri corupti,

sau erori de genul:

 • Windows could not start because the following file is missing or corrupt:
  \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
 • Windows NT could not start because the below file is missing or corrupt:
  C:\WINNT\System32\\Ntoskrnl.exe
 • Windows NT could not start because the below file is missing or corrupt:
  C:\\WINNT\System32\HAL.dll
 • Invalid boot.ini
  Press any key to restart
 • NTLDR is Missing
  Press any key to restart

etc,

trebuie sa urmati 8 pasi pentru rezolvarea problemei.

Pasul 1: Bootati cu Cd-ul de Windows si instrari in Recovery Console (apasati R cand va intreaba daca vreti sa reparati sistemul de operare (binenteles ca zice in engleza si e posibil sa nu fi reprodus corect, dar e ceva de genul))

Pasul 2: Tastati cd c:\

Pasul 3: Se modifica atribute din fisierul de initializare (boot.ini) cu urmatoarele comenzi:

C:\ ATTRIB -H C:\\boot.ini
C:\ ATTRIB -S C:\\boot.ini
C:\ ATTRIB -R C:\\boot.ini

Pasul 4:  Se sterge fisierul de initializare

C:\ del boot.ini

Pasul 5: Se face rebuild la fisierele de System

C:\ BOOTCFG /Rebuild

Pasul 6: Se verifica integritatea hard disk-ului (aici poate dura ceva timp, in functie de marimea hdd-ului si daca are sectoare avariate sau nu)

C:\ CHKDSK /R /F

Pasul 7: Se reface fisierul de initializare

C:\ FIXBOOT

Pasul 8: Exit din recovery console, restart la pc

C:\ EXIT

Articolul original in gasiti la adresa:

http://www.instant-registry-fixes.org/eight-commands-to-registry-clean-xp-systems/

Antivirusul meu ma avetizeaza ca sunt virusi pe aceasta pagina, deci nu recomand sa intrati decat daca sunteti foarte curiosi, ce zice in plus fata de ce am scris eu.

Cu toate astea solutia merge, este testat.

Reclame

Export Dinamic in Excel dintr-un formular .Net


    Ce inseamna asta?

    Un formular care prin anumiti parametri (un Combo conectat la o baza de date si un Buton) poate scrie un rand in Excel. De fiecare data cand se apasa Buton-ul, se adauga o alta linie in functie de valoarea selectata in Combo. 

    Fisierul se salveaza pe zile, daca s-a depasit ziua curenta se creaza un alt document si o ia de la inceput.

   Pentru a nu incarca aplicatia cu mult cod pentru formatarea fisierului Excel, am recurs la varianta de a crea un Template si il apelez din cod. Template-ul se creaza realizand fisierul Excel in formatul dorit si salvat template (.xlt)

Demo

 
  
Code Snippet

Codul este cat de cat comentat, sper sa intelegeti.

 1. Try
 2.             Dim connexiune As New OleDb.OleDbConnection
 3.             ‘conexiunea cu baza de date
 4.             connexiune.ConnectionString = „Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=D:\Certificate Distrugere\Certificare distrugere.mdb”
 5.             ‘se declara o comanda
 6.             Dim comand As New OleDb.OleDbCommand()
 7.             Dim reader As OleDb.OleDbDataReader
 8.  
 9.             connexiune.Open()
 10.             comand.CommandText = „SELECT CD_clienti_auto.*, CD_voucher_radiere.*” & _
 11.             „FROM CD_clienti_auto INNER JOIN CD_voucher_radiere ON CD_clienti_auto.NrCrt = CD_voucher_radiere.NrCrt ” & _
 12.             „WHERE CD_clienti_auto.NrCrt =” & cmbnume.SelectedValue & „;”
 13.  
 14.             comand.Connection = connexiune
 15.  
 16.             Dim excel_app As Excel.Application
 17.             ‘Dim wkbook As Excel.Workbook
 18.             ‘ Dim wksheet As Excel.Worksheet
 19.  
 20.  
 21.             ‘se declara linia in excel
 22.             Dim row As Integer
 23.  
 24.  
 25.  
 26.             ‘”D:\Certificate Distrugere\lista.xlt „)
 27.  
 28.             excel_app = CreateObject(„Excel.Application”)
 29.             excel_app.Visible = False
 30.  
 31.             ‘declararea path =ului catre fisierul template din pc
 32.             Dim strfile As String
 33.             strfile = „D:\Certificate Distrugere\Certificate Distrugere\” & Format(Now, „short date”).ToString & „.xls”
 34.  
 35.             ‘Incepe citirea din baza de date
 36.             reader = comand.ExecuteReader
 37.  
 38.             If reader.Read = True Then
 39.  
 40.                 ‘fisierul se salveaza pe zile. Daca trece ziua, se creaza alt fisier
 41.                 ‘verifica faca exista fisierul salvat, se adauga o linie noua
 42.  
 43.                 If File.Exists(strfile) Then
 44.                     ‘se deschide fisierul
 45.                     excel_app.Workbooks.Add(strfile)
 46.                     ‘se face insert in excel
 47.                     ‘MessageBox.Show(reader.Item(„CD_clienti_auto.Numeprenume”) & ”  sau ” & reader.Item(„numeprenume”))
 48.                     With excel_app
 49.                         row = .Range(„A65536”).End(Excel.XlDirection.xlUp).Row
 50.  
 51.                         row = row + 1
 52.                         .Range(„A” & Format$(row)).Select()
 53.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„CD_clienti_auto.NrCrt”)
 54.                         .Range(„B” & Format$(row)).Select()
 55.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„Numeprenume”)
 56.                         .Range(„C” & Format$(row)).Select()
 57.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„cnp”)
 58.                         .Range(„D” & Format$(row)).Select()
 59.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„telfixmob”)
 60.                         .Range(„E” & Format$(row)).Select()
 61.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„email”)
 62.                         .Range(„F” & Format$(row)).Select()
 63.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„categorie”)
 64.                         .Range(„G” & Format$(row)).Select()
 65.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„marca”)
 66.                         .Range(„H” & Format$(row)).Select()
 67.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„tip”)
 68.                         .Range(„I” & Format$(row)).Select()
 69.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„an_fabricatie”)
 70.                         .Range(„J” & Format$(row)).Select()
 71.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„an_prima_inmatriculare”)
 72.                         .Range(„K” & Format$(row)).Select()
 73.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„ult_nr_inmatriculare”)
 74.                         .Range(„L” & Format$(row)).Select()
 75.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„nr_identificare”)
 76.                         .Range(„M” & Format$(row)).Select()
 77.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„serie_motor”)
 78.                         .Range(„N” & Format$(row)).Select()
 79.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„capacitate_cilindrica”)
 80.                         .Range(„O” & Format$(row)).Select()
 81.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„greutate”)
 82.                         .Range(„P” & Format$(row)).Select()
 83.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„nr_seria_cert_inmatriculare”)
 84.                         .Range(„Q” & Format$(row)).Select()
 85.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„nr_seria”)
 86.                         .Range(„R” & Format$(row)).Select()
 87.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„CD_clienti_auto.nrcrt”)
 88.                         .Range(„S” & Format$(row)).Select()
 89.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„dataprocesverb”)
 90.                         .Range(„T” & Format$(row)).Select()
 91.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„nremitentatfisc”)
 92.                         .Range(„U” & Format$(row)).Select()
 93.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„emitentatfisc”)
 94.                         .Range(„V” & Format$(row)).Select()
 95.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„serie_ticket_valoric”)
 96.                         .Range(„W” & Format$(row)).Select()
 97.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„nr_ticket_valoric”)
 98.                         .Range(„X” & Format$(row)).Select()
 99.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = „Onu Vasile”
 100.                         .Range(„Y” & Format$(row)).Select()
 101.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = Format(Now, „short date”).ToString
 102.  
 103.  
 104.                         ”se opresc alertele, se salveaza
 105.                         .Application.DisplayAlerts = False
 106.                         .ActiveWorkbook.SaveAs(strfile)
 107.  
 108.                     End With
 109.                     ‘MsgBox(„FLAG1”)
 110.  
 111.  
 112.                     ‘daca fisierul nu exista in ziua curenta, se creaza un nou fisier si se adauga o noua linie
 113.                     ‘linia se adauga dintr-un template si se salveaza in locatia specificata
 114.                 Else
 115.                     ‘ Create a new spreadsheet.
 116.                     excel_app.Workbooks.Add(„D:\Certificate Distrugere\lista.xlt”)
 117.                     ‘MessageBox.Show(reader.Item(„Numeprenume”))
 118.  
 119.                     ‘ Insert data into Excel.
 120.                     With excel_app
 121.  
 122.                         row = .Range(„A65536”).End(Excel.XlDirection.xlUp).Row
 123.  
 124.                         ‘.Columns(„A:A”).ColumnWidth = 35
 125.  
 126.                         ‘.Columns(„B:B”).ColumnWidth = 13
 127.                         row = row + 1
 128.                         .Range(„A” & Format$(row)).Select()
 129.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„CD_clienti_auto.NrCrt”)
 130.                         .Range(„B” & Format$(row)).Select()
 131.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„Numeprenume”)
 132.                         .Range(„C” & Format$(row)).Select()
 133.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„cnp”)
 134.                         .Range(„D” & Format$(row)).Select()
 135.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„telfixmob”)
 136.                         .Range(„E” & Format$(row)).Select()
 137.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„email”)
 138.                         .Range(„F” & Format$(row)).Select()
 139.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„categorie”)
 140.                         .Range(„G” & Format$(row)).Select()
 141.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„marca”)
 142.                         .Range(„H” & Format$(row)).Select()
 143.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„tip”)
 144.                         .Range(„I” & Format$(row)).Select()
 145.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„an_fabricatie”)
 146.                         .Range(„J” & Format$(row)).Select()
 147.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„an_prima_inmatriculare”)
 148.                         .Range(„K” & Format$(row)).Select()
 149.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„ult_nr_inmatriculare”)
 150.                         .Range(„L” & Format$(row)).Select()
 151.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„nr_identificare”)
 152.                         .Range(„M” & Format$(row)).Select()
 153.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„serie_motor”)
 154.                         .Range(„N” & Format$(row)).Select()
 155.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„capacitate_cilindrica”)
 156.                         .Range(„O” & Format$(row)).Select()
 157.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„greutate”)
 158.                         .Range(„P” & Format$(row)).Select()
 159.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„nr_seria_cert_inmatriculare”)
 160.                         .Range(„Q” & Format$(row)).Select()
 161.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„nr_seria”)
 162.                         .Range(„R” & Format$(row)).Select()
 163.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„CD_clienti_auto.nrcrt”)
 164.                         .Range(„S” & Format$(row)).Select()
 165.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„dataprocesverb”)
 166.                         .Range(„T” & Format$(row)).Select()
 167.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„nremitentatfisc”)
 168.                         .Range(„U” & Format$(row)).Select()
 169.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„emitentatfisc”)
 170.                         .Range(„V” & Format$(row)).Select()
 171.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„serie_ticket_valoric”)
 172.                         .Range(„W” & Format$(row)).Select()
 173.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = reader.Item(„nr_ticket_valoric”)
 174.                         .Range(„X” & Format$(row)).Select()
 175.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = „Onu Vasile”
 176.                         .Range(„Y” & Format$(row)).Select()
 177.                         .ActiveCell.FormulaR1C1 = Format(Now, „short date”).ToString
 178.  
 179.                         ‘MsgBox(„FLAG2”)
 180.                         ‘ Save the results.
 181.  
 182.                         ‘se salveaza in path general
 183.                         .ActiveWorkbook.SaveAs(strfile)
 184.                     End With
 185.  
 186.  
 187.                 End If
 188.  
 189.                 ‘ Close the workbook
 190.                 excel_app.ActiveWorkbook.Close()
 191.  
 192.                 ‘ Close Excel.
 193.                 excel_app.Quit()
 194.                 ‘ excel_app = Nothing
 195.  
 196.  
 197.  
 198.             End If
 199.  
 200.             reader.Close()
 201.  
 202.  
 203.             connexiune.Close()
 204.             MessageBox.Show(„S-a realizat cu succes exportul!”, „Success”, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
 205.  
 206.             ‘MsgBox(„Ok”)
 207.  
 208.         Catch except As Exception
 209.  
 210.             MessageBox.Show(„Probleme la export in Excel. Este ceva important, contacteaza de urgenta Administratorul ” & except.Message, „Eroare”, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
 211.  
 212.  
 213.         End Try

 

PS: Codul mai poate fi optimizat, dar cand l-am creat eram focusat pe rezultate, nu pe performanta.